Kontakt


Zapisy na konsultacje i zabiegi:

1. Warszawa: Bogusław Artur tel. +48 516 179 648
2. Katowice: „Tu Słońce” tel.: +48 603 676 351
3. Katowice: „Plast Med” tel.: +48 32 352 10 40
4. Londyn: Halina Pasternak tel. 07 7027 95715
Londyn: Bogusław Artur tel. +44 7459 535986
5. Berlin: Małgorzata tel. +49 1573 0445470

e-mail: medycyna.wielowymiarowa@gmail.com
www.medycyna-wielowymiarowa.pl