O Energii Życiowej i Sprawczej
2 stycznia 2017
12

Cały wszechświat składa się z energii, by zmienić teraźniejszy los człowieka, należy zajrzeć w jego przeszłość, odnaleźć to co go blokuje i wyzwolić w nim pozytywną energię życiową.
Albert Einstein – Wszyscy byliśmy w błędzie. To co nazywamy „materią”, jest energią, której wibracja została spowolniona, do poziomu odbieranego przez zmysły.
Autor Światowego Bestselera: „Bogaty albo Biedny. Po Prostu Różni Mentalnie!” Multimilioner AT. Harv Eker prowadzący seminaria Millionaire MIND Intensive, napisał: – „ Kluczem do sukcesu jest podniesienie poziomu własnej energii”

Wiedza o energiach i ich wpływie na nasze sytuację była do niedawna a w niektórych środowiskach dalej jest wiedzą tajemną i dawana była i jest bardzo zaawansowanym adeptom w czasie specjalnych odosobnień.

To ilość zgromadzonej przez nas Energii, przypomnę przez dokonywane wybory (prawo przyczyny i skutku) decyduje całkowicie o naszym zdrowiu i powodzeniu w życiu.

A więc to po przez energie jesteśmy kontrolowani i prowadzeni w ewolucji.
Wszystko jest energią, to już jest potwierdzane przez fizykę kwantową. Jej wibracja decyduje o tym czy ją widzimy, cały świat materialny wibruje z taką częstotliwością, która umożliwia jej widzenie w postaciach dobrze nam znanych, np. nasze ciało fizyczne czy dobra materialne. Wibracja to szybkość obrotów elektronów wokół atomu.

Istnieją dwie podstawowe energie wszechświata – Yin i Yang, które składają się na jedną całość Qi.

Yin: (aspekt żeński) reprezentuje zasadę bierności w naturze, przejawiającą się jako ciemność, zimno i wilgoć. W odniesieniu do człowieka symbolizuje kobiecość i bezwładność.

Yang: (aspekt męski) reprezentuje zasadę aktywności w naturze, przejawiającą się jako światło, ciepło i suchość. W odniesieniu do człowieka reprezentuje męskość pozytywną stronę naszych emocji.
W proporcji ich połączenia tkwi tajemnica ich właściwości, rodzajów aspektów i wiecznej zmienności, tworzenie nowego.

W ujęciu kosmicznym, Qi jest fundamentalną esencją przedmiotów materialnych. Qi przenika cały Wszechświat, stanowiąc podstawę, z której tworzy się materia.

Symbol Taiji, obrazuje jednocześnie fundamentalną jedność i możliwość wiecznej zmienności, tworzenia nowego.

Energia Yin i Yang w pełnej harmonii to Bóg.

W świecie materialnym nic nie może być całkowicie Yin , podobnie jak nic nie może być wyłącznie Yang. W Yin jest zalążek Yang i odwrotnie (biała i czarna kropka). Symbol taiji ilustruje odwieczne zależności między yin i yang. Jak dwie strony medalu yin nigdy nie może się oddzielić od yang. Wspólnie yin i yang reprezentują najważniejsze prawo natury: stałą i nie przerwaną zmianę. Wszystko musi się zmieniać, wszystko podlega ewolucji.

Istnieje wiele aspektów energii Yin i Yang i w różnych kulturach mają one różne nazwy;
Energia Yin i Yang to;
Dla Chińczyków Qi,
dla Japończyków Ki,
dla Hindusów i Teozofów Prana – Siła Życiowa,
dla Polinezyjczyków Manna,
dla Greków Pneuma,
dla Egipcjan Ankh,
dla Żydów Ruah,
dla Hawajczyków Tane,
dla Irokezów Orenda,
dla Aborygenów Arunquiltha,
dla nas będzie to Siła Życiowa i Energia Sprawcza.

Człowiek który posiada dużo Energii Sprawczej w sobie łatwo wywiera wpływ na innych, Carl Gustaw Jung wprowadził pojęcie osobowości manicznej na określenie tego typu osobowości charyzmatycznej, łatwo wywierających wpływ na innych.

Duża ilość Energii Życiowej i Sprawczej posiadanej przez ludzi świadczy o ich ponadprzeciętności i predysponuje ich do zajmowania odpowiedzialnych stanowisk czy prowadzenia dużych biznesów.

Przedmioty i ludzi napełnionych energią darzy się dużym szacunkiem i czcią. Albo budzą oni duży respekt.

Energia zapewnia człowiekowi autorytet i władzę, siłę fizyczną i mądrość, bogactwo, sprawność rąk i umysłu.

Energia gromadzona jest w naszej aurze, choć na przykład Indonezyjczycy uważają, że siedliskiem energii jest głowa. W innych wierzeniach za jej siedlisko uważana jest krew.

Energia może przemieszczać się z przedmiotu w przedmiot, z jednego istnienia w inne, ma właściwość przenikania całej rzeczywistości.

Ilość energii w danym obiekcie jest zmienna: może jej przybywać lub ubywać, dlatego człowiek może zabiegać o jej pomnożenie w sobie lub ją utracić przez nierozważne postępowanie.

Energię można obiektowi odebrać poprzez stosowanie odpowiednich praktyk magicznych. Istnieją również sposoby zabezpieczania się przed takimi zabiegami, jak i odzyskanie utraconej energii.
Ale aby wszystko było jasne: istnienie energii jeszcze oficjalnie nie zostało potwierdzone naukowo, choć istnieje w Szwajcarii podziemne laboratorium, gdzie dokonuje się badań energii i jej przepływu. Tak zwany zderzacz hadronów. Wypływające z tego laboratorium informacje udowadniają istnienie energii, choć nie mówi się o tym oficjalnie.

Nie powinniśmy jednak zbyt pochopnie odrzucać pojęcia Energia Życiowa czy Sprawcza z powodu częściowej jej niemierzalności.

W końcu nie tak dawno Benjamin Franklin odkrył elektryczność, w tamtych czasach uważaną za tajemniczą siłę natury.
Tak samo za jakiś czas dla wszystkich pojęcie energia życiowa czy energia sprawcza będzie takie samo jak pojęcie o elektryczności.

Energia życiowa w ujęciu homeopatycznym

Energia życiowa posiada według XIX-wiecznego amerykańskiego homeopaty J.T. Kenta następujące cechy charakterystyczne:

1) jest obecna we wszystkich żywych istotach i pierwiastkach chemicznych
2) sprawia, że organizm żyje
3) utrzymuje materię w całości i harmonii
4) reaguje na zmiany wewnętrzne i zewnętrzne, dążąc do utrzymania wewnętrznej homeostazy oraz homeostazy z otoczeniem zewnętrznym
5) koordynuje żywy organizm na poziomie psychosomatycznym
6) może zamieniać materię w energię i energię w materię
7) może działać porządkująco (zdrowie) lub chaotycznie (choroba)
8) jest inteligentna, tzn. w inteligentny sposób reaguje na zmiany, mając na celu przywrócenie i utrzymanie dynamicznego stanu równowagi pomiędzy układem nerwowym, układ hormonalnym i układem immunologicznym, aby przystosować organizm (umysł i ciało) do nieustannych zmian zachodzących w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym.

Marina Mockałło i Bogusław Artur

Dodaj komentarz

12 comments

  1. Poi magari non si vuole lasciare la mancia cialis online generic Turn the bed nucleus cheapest viagra price of the spectrum of cellular reactivity to the ejaculate may be motivated more formalized biomathematical constructs of this ruffling in normal men evidence that following orchiectomy, sperm counts and reproductive function 9,10

  2. viagra priligy But the two entities are closely related

  3. But if you don t take ownership of your pleasure and share your needs, you can t fault your partner when they do try to please you but miss the mark priligy and cialis together Viagra can also cause low blood pressure, which is most pronounced 1-2 hours after taking the medication

  4. The tablet is amongst the high dose ED medicines which helps men achieve and maintain an erection which stays on for longer span generic for cialis The information contained in the First Databank FDB databases is intended to supplement the knowledge of physicians, pharmacists, and other healthcare professionals regarding drug therapy problems and patient counseling information

  5. This provides a picture of the brain and immune system as forming an integrated body-mind cialis from usa pharmacy Q A w Kara_Sutra The Best Condoms And Lube For Anal Sex

  6. It is recommended for patients who have been diagnosed with symptoms of erectile dysfunction or beginning with the treatment buy cialis viagra This increased blood flow improves erectile function

  7. In fact, it suggested the opposite FDA approved prescriptions tailored to you, the home page said cialis reviews

  8. otc provera clomid Hey I ve been having those cramps also , when I laugh , sit or walk sometimes I get the pain.

  9. what is in clomid Oestrogen blockers and aromatase inhibitors are essential medicines, but also dangerous doping substances.

  10. Fat content conforms to deal with a first ivf and 26 respectively. tamoxifen and uterine cancer symptoms