O Energii Życiowej i Sprawczej
2 stycznia 2017
13

Cały wszechświat składa się z energii, by zmienić teraźniejszy los człowieka, należy zajrzeć w jego przeszłość, odnaleźć to co go blokuje i wyzwolić w nim pozytywną energię życiową.
Albert Einstein – Wszyscy byliśmy w błędzie. To co nazywamy „materią”, jest energią, której wibracja została spowolniona, do poziomu odbieranego przez zmysły.
Autor Światowego Bestselera: „Bogaty albo Biedny. Po Prostu Różni Mentalnie!” Multimilioner AT. Harv Eker prowadzący seminaria Millionaire MIND Intensive, napisał: – „ Kluczem do sukcesu jest podniesienie poziomu własnej energii”

Wiedza o energiach i ich wpływie na nasze sytuację była do niedawna a w niektórych środowiskach dalej jest wiedzą tajemną i dawana była i jest bardzo zaawansowanym adeptom w czasie specjalnych odosobnień.

To ilość zgromadzonej przez nas Energii, przypomnę przez dokonywane wybory (prawo przyczyny i skutku) decyduje całkowicie o naszym zdrowiu i powodzeniu w życiu.

A więc to po przez energie jesteśmy kontrolowani i prowadzeni w ewolucji.
Wszystko jest energią, to już jest potwierdzane przez fizykę kwantową. Jej wibracja decyduje o tym czy ją widzimy, cały świat materialny wibruje z taką częstotliwością, która umożliwia jej widzenie w postaciach dobrze nam znanych, np. nasze ciało fizyczne czy dobra materialne. Wibracja to szybkość obrotów elektronów wokół atomu.

Istnieją dwie podstawowe energie wszechświata – Yin i Yang, które składają się na jedną całość Qi.

Yin: (aspekt żeński) reprezentuje zasadę bierności w naturze, przejawiającą się jako ciemność, zimno i wilgoć. W odniesieniu do człowieka symbolizuje kobiecość i bezwładność.

Yang: (aspekt męski) reprezentuje zasadę aktywności w naturze, przejawiającą się jako światło, ciepło i suchość. W odniesieniu do człowieka reprezentuje męskość pozytywną stronę naszych emocji.
W proporcji ich połączenia tkwi tajemnica ich właściwości, rodzajów aspektów i wiecznej zmienności, tworzenie nowego.

W ujęciu kosmicznym, Qi jest fundamentalną esencją przedmiotów materialnych. Qi przenika cały Wszechświat, stanowiąc podstawę, z której tworzy się materia.

Symbol Taiji, obrazuje jednocześnie fundamentalną jedność i możliwość wiecznej zmienności, tworzenia nowego.

Energia Yin i Yang w pełnej harmonii to Bóg.

W świecie materialnym nic nie może być całkowicie Yin , podobnie jak nic nie może być wyłącznie Yang. W Yin jest zalążek Yang i odwrotnie (biała i czarna kropka). Symbol taiji ilustruje odwieczne zależności między yin i yang. Jak dwie strony medalu yin nigdy nie może się oddzielić od yang. Wspólnie yin i yang reprezentują najważniejsze prawo natury: stałą i nie przerwaną zmianę. Wszystko musi się zmieniać, wszystko podlega ewolucji.

Istnieje wiele aspektów energii Yin i Yang i w różnych kulturach mają one różne nazwy;
Energia Yin i Yang to;
Dla Chińczyków Qi,
dla Japończyków Ki,
dla Hindusów i Teozofów Prana – Siła Życiowa,
dla Polinezyjczyków Manna,
dla Greków Pneuma,
dla Egipcjan Ankh,
dla Żydów Ruah,
dla Hawajczyków Tane,
dla Irokezów Orenda,
dla Aborygenów Arunquiltha,
dla nas będzie to Siła Życiowa i Energia Sprawcza.

Człowiek który posiada dużo Energii Sprawczej w sobie łatwo wywiera wpływ na innych, Carl Gustaw Jung wprowadził pojęcie osobowości manicznej na określenie tego typu osobowości charyzmatycznej, łatwo wywierających wpływ na innych.

Duża ilość Energii Życiowej i Sprawczej posiadanej przez ludzi świadczy o ich ponadprzeciętności i predysponuje ich do zajmowania odpowiedzialnych stanowisk czy prowadzenia dużych biznesów.

Przedmioty i ludzi napełnionych energią darzy się dużym szacunkiem i czcią. Albo budzą oni duży respekt.

Energia zapewnia człowiekowi autorytet i władzę, siłę fizyczną i mądrość, bogactwo, sprawność rąk i umysłu.

Energia gromadzona jest w naszej aurze, choć na przykład Indonezyjczycy uważają, że siedliskiem energii jest głowa. W innych wierzeniach za jej siedlisko uważana jest krew.

Energia może przemieszczać się z przedmiotu w przedmiot, z jednego istnienia w inne, ma właściwość przenikania całej rzeczywistości.

Ilość energii w danym obiekcie jest zmienna: może jej przybywać lub ubywać, dlatego człowiek może zabiegać o jej pomnożenie w sobie lub ją utracić przez nierozważne postępowanie.

Energię można obiektowi odebrać poprzez stosowanie odpowiednich praktyk magicznych. Istnieją również sposoby zabezpieczania się przed takimi zabiegami, jak i odzyskanie utraconej energii.
Ale aby wszystko było jasne: istnienie energii jeszcze oficjalnie nie zostało potwierdzone naukowo, choć istnieje w Szwajcarii podziemne laboratorium, gdzie dokonuje się badań energii i jej przepływu. Tak zwany zderzacz hadronów. Wypływające z tego laboratorium informacje udowadniają istnienie energii, choć nie mówi się o tym oficjalnie.

Nie powinniśmy jednak zbyt pochopnie odrzucać pojęcia Energia Życiowa czy Sprawcza z powodu częściowej jej niemierzalności.

W końcu nie tak dawno Benjamin Franklin odkrył elektryczność, w tamtych czasach uważaną za tajemniczą siłę natury.
Tak samo za jakiś czas dla wszystkich pojęcie energia życiowa czy energia sprawcza będzie takie samo jak pojęcie o elektryczności.

Energia życiowa w ujęciu homeopatycznym

Energia życiowa posiada według XIX-wiecznego amerykańskiego homeopaty J.T. Kenta następujące cechy charakterystyczne:

1) jest obecna we wszystkich żywych istotach i pierwiastkach chemicznych
2) sprawia, że organizm żyje
3) utrzymuje materię w całości i harmonii
4) reaguje na zmiany wewnętrzne i zewnętrzne, dążąc do utrzymania wewnętrznej homeostazy oraz homeostazy z otoczeniem zewnętrznym
5) koordynuje żywy organizm na poziomie psychosomatycznym
6) może zamieniać materię w energię i energię w materię
7) może działać porządkująco (zdrowie) lub chaotycznie (choroba)
8) jest inteligentna, tzn. w inteligentny sposób reaguje na zmiany, mając na celu przywrócenie i utrzymanie dynamicznego stanu równowagi pomiędzy układem nerwowym, układ hormonalnym i układem immunologicznym, aby przystosować organizm (umysł i ciało) do nieustannych zmian zachodzących w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym.

Marina Mockałło i Bogusław Artur

Dodaj komentarz